TOTALLEVERANTÖR TILL INDUSTRIN

Jämn kvalitet, dokumentation och hög leveranssäkerhet är några av de oumbärliga krav vi på Scankab ställer på oss själva som en leverantör av industrikablar och kabelinstallationssystem för byggnader, anläggningar, maskiner och ”turnkey-projekt”.

 

Grund för gott samarbete

Installationsuppdrag inom industrin ställer ofta höga krav på individuella och kundanpassade lösningar. Detta kräver en högkvalificerad leverantör med ett brett sortiment av kabel och installationssystem för byggnader, anläggningar och maskiner. Scankab levererar dagligen bl.a. installationskablar, brandsäkra kablar, gummikablar och EMC motorkablar.

Som kabelproducent kan vi dessutom enkelt konvertera andra kabeltyper till våra egna varumärken, och därigenom alltid säkerställa en jämn och hög kvalitet. Allt dokumenteras naturligtvis i omfattande datablad.

 

 

Välj rätt kabel till ditt projekt

Det ställs större och större krav på de kablar och installationssystem som används och den efterföljande dokumentationen. Det är därför viktigt att du redan från starten lätt kan hitta de rätta produkterna för din installation.

Som kabelproducent hjälper Scankab Cables gärna dig med att finna den bästa lösningen.

För oss har det betydelse att du lätt kommer åt våra datablad där du finner nödvändig information om t.ex. CPR-klassning, strömvärden, dimensioner m.m.

 

DOKUMENTEN FINNS ALLTID LÄTTILLGÄNGLIGA

Hitta alla datablad online eller bygg din egna projektkatalog här

Våra datablad innehåller det mesta som är nödvändigt såsom brandklasser, godkännanden, standards osv.

 

 

 

”Utvecklingen som framtiden har att bjuda på, kommer inte att innebära färre kablar eller ett mindre behov av teknisk och professionell rådgivning. Här kan Scankab vara med och säkerställa att utvecklingen inte stannar av genom att bidra med vår kunskap och drivkraft.”