Hållbarhet

Hos Scankab fokuserar vi på hållbarhet och arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vårt emballage och våra trycksaker är tillverkade med hänsyn tagen till miljö och hållbarhet.

Som exempel kan nämnas att våra papper och trycksaker generellt är FSC-certifierade eller Svanenmärkta.

Våra kartonger och plasttrummor är tillverkade av återvunnet material. I Danmark har vi dessutom ett retursystem för våra kabeltrummor.

Vi är ännu inte nått vårt mål men vi arbetar hårt för att bidra ytterligare till en hållbar miljö.