Vad står CPR för?

Construction Products Regulation är en förordning från EU

På svenska känt som BYGGPRODUKTFÖRORDNINGEN, som är till för att reglera gränserna för brandsäkerhet och farliga ämnen i material i byggnationer.

Vad är syftet med byggproduktförordningen?

Syftet med byggproduktförordningen är:

  • Att säkra en harmonisering i hela Europa av material som används i byggnationer
  • För att uppnå en högre säkerhetsnivå för brand och farliga ämnen i material som används vid byggnationer
  • Att skapa en större klarhet och spårbarhet av produkter som används i byggnationer

Vem påverkas av CPR?

Installatör:

  • Sörjer för CE-märkning samt DoP
  • Fungerar som producent, kunskapscentrum och rådgivare vid val av rätt kabel

Rådgivare:

  • Skall känna till reglerna 
  • Skall kunna välja rätt kabel i förhållande till respektive ändamål

Mellanhänder:

  • Skall känna till reglerna
  • Skall säkra att kabeln är CE-märkt samt att det medföljer ett DoP

Scankab Cables fungerar som producent, kunskapscentrum och rådgivare vid val av rätt kabel och sörjer för CE-märkning samt DoP.