CPR - BYGGPRODUKTFÖRORDNINGEN


Scankab har lagret fyllt med CPR-godkända kablar som uppfyller den nya produktstandarden EN50575

Redan från början har Scankab varit med om att prägla marknaden i positiv riktning, och i Danmark har Dansk Standard använt företaget som en föregångare.