Declaration of Performance (DoP)

Producenten har det juridiska ansvaret att upprätta en Declaration of Performance, DoP (prestandadeklaration):

 • Produkt
 • Användningsområde
 • Kabelns klassificering
 • Kontrollsystem

Denna process skall utföras av:

 • Officiell certifieringsinstans
 • Officiellt laboratorium

 

CE-märkning

CE-märkning på produkten:

 • Produktens identifikation
 • Produktens avsedda användning
 • Brandegenskaper enl. de nya reglerna

Det är viktigt att du anpassar ditt lager och dina kablar till de nya CPR-kriterierna.

Du skall:

 • kontrollera att kablarna är korrekt märkta på både yttermanteln och på identifikationsetiketten
 • att produkten är CE-märkt i överensstämmelse med alla gällande direktiv
 • att leverantören har en prestandadeklaration, Declaration of Performance (DoP), som anger produktens avsedda användning samt produktens brandegenskaper enligt den nya förordningen.