Vilka kablar omfattas?

Kablar, som används för fast installation i byggnader, vilka omfattas av de nya CPR reglerna:

 • Kraftkablar
 • Installationskablar
 • Nätverkskablar

Nya standarder

Den tidigare standarden IEC 60332-3 och alla underkategorier ersätts av EN 50575 med sju nya klasser:

 • Aca
 • B1ca
 • B2ca
 • Cca
 • Dca
 • Eca
 • Fca

 

 

Klasserna B2ca, Cca, Dca, och Eca är de klasser som generellt kommer att gälla för kabel.

 

 • B2 & C är de kablar som är mest motståndskraftiga vid brand och som därför ger störst skydd.
 • Dessa brandtestas i bunt som IEC 60332-3 i 20 min.
 • Enligt gällande regler skall kablarna brandtestas i oberoende laboratorier
 • Kontinuerlig uppföljning skall ske av oberoende instans

 

 • D & E klassificerade kablar ger en mer grundläggande säkerhetsnivå
 • Här brandtestas endast en kabel i 30 sek. - inte i bunt!
 • Endast egenkontroll
 • Företrädesvis endast PVC-kablar
 • Inga krav på rök (s), droppar (d) eller syrahalt (a)

I Sverige är det Boverket som ställer minimikrav för brandegenskaper i byggnader. Enligt BBR 5:527 bör kabel ha lägst klass Dca-s2,d2 (där s2 anger röktäthet och d2 partiklar som frigörs).