Hantering av kablar i kalla temperaturer

Kablarnas mekaniska flexibilitet minskas vanligtvis i kalla temperaturer, typiskt från +5°C och lägre.

Var alltid uppmärksam på att kabeln förvaras/hanteras rätt, och att den är minst +5°C vid hantering. Kom också ihåg att böjningsradie av kabeln alltid måste hållas.

 

Vid eventuella avvikelser eller frågor ber vi dig att kontakta oss omedelbart på
tel. 010-200 80 58.