Skepps och offshore kablar

Skeppskablar - halogenfria

Scankab Cables skeppskablar är marint klassade av bl.a. DNV, Bureau Veritas, Lloyd's och används främst ombord på fartyg och inom offshore.

> Se produktsortiment

Skeppskablar - halogenfria och brandsäkra

Scankab Cables brandsäkra skeppskablar används där funktion krävs även under brand.

> Se produktsortiment

Offshore kablar

Scankab Cables erbjuder även offshore kablar för användning på oljeplattformar där det finns risk för kontakt med lera, borravfall, rengöringsmedel etc.

> Se produktsortiment

Dina kontaktpersoner

Marko Hörngren

Marko Hörngren

Sales & Marketing Manager

mh@scankab.se
+46 (0)730-344 606
Niklas Lindell

Niklas Lindell

Regional Sales Manager

nl@scankab.se
+46 (0)734-394 609