Nu får kablarna nya brandklasser!

Byggproduktförordningen (CPR) ställer helt nya krav på byggprodukter där även kabel ingår. Scankab Cables har under många år tillverkat kabel enligt den nya standarden och vi därför väl förberedda att möta branschens kommande krav.

Det krävs att du som installatör, rådgivare eller mellanhand känner till den nya standarden. 

Brandklasserna F1, F2, F4A, F4B och F4C enl. IEC 60332 kommer nu att ersättas med den nya standarden EN 50575 med sju nya klasser: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca där A är icke brännbar och F brinner.

Klasserna B2ca, Cca, Dca, och Eca är de klasser som generellt kommer att gälla för kabel. Som tillägg till dessa kommer även klassningar som anger röktäthet, partiklar som frigörs/droppar och röksyra. 

I Sverige är det Boverket som ställer minimikrav för brandegenskaper i byggnader. Enligt BBR 5:527 bör kabel ha lägst klass Dca.-s2,d2 (där s2 anger röktäthet och d2 partiklar som frigörs).
Senast den 1 juli 2017 skall den nya standarden vara fullt implementerad. 


Detta ställer naturligtvis stora krav på kabelproducenterna som exempelvis Scankab Cables som skall sörja för att tester utförs av tredje part samt att CE dokumentation medföljer varje kabeltrumma/förpackning och att kabeln CE märks.

Varje kabel skall även vara försedd med en Declaration of Performance ”DoP” (Prestandadeklaration) som anger anmält organ (Notified Body) för certifiering, kabelns användningsområde, klassificering etc.

Rätt kabel kan rädda liv

Med den nya standarden blir det en större transparens för slutförbrukaren som lättare kan jämföra kabeln från olika producenter och därför kunna välja den rätta och säkraste kabeln för varje installation.

Rätt kabel kan rädda liv, därför har vi valt den högre klassningen B2ca vilket betyder att ni alltid kan vara trygga med kabeln som levereras av oss! 

 

FÖR MER INFO OM CPR

Kontakt

Marko Hörngren

Marko Hörngren

Sales & Marketing Manager

mh@scankab.se
+46 730-344 606