CPR-info

Vad står CPR för?

Construction Products Regulation är en förordning från EU – på svenska mer känd som Byggproduktförordningen, vars syfte är att reglera gränserna för brandsäkerhet och farliga ämnen i byggmaterial.

Vilka kablar omfattas av CPR?

Kablar för installation i byggnader:

 • Kraftkablar
 • Installationskablar

Vilka påverkar CPR?

Scankab Cables (oss som producent):

 • Ska ombesörja CE-märkning samt DoP 

Installatör: 

 • Ska säkerställa att kabeln är CE-märkt och har korrekt brandklassificering, vilken anges i DoP.
 • Ska kunna fatta rätt beslut vid olika uppdrag/arbeten

Rådgivare: 

 • Ska kunna reglerna
 • Ska kunna fatta rätt beslut vid olika uppdrag/arbeten

Mellanhand: 

 • Ska kunna reglerna
 • Ska säkerställa att kabeln är CE-märkt och att det medföljer en DoP

När implementeras CPR?

Nya standarder

Klassificering av kablar:

 • IEC 60332-3 och alla underkategorier ersätts av EN 50575

 • EN 50575 innehåller 7 delområden

 • Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca

Declaration of Performance

Producenten har den juridiska skyldigheten att utforma en Declaration of Performance (Prestandadeklaration – DoP):

 • Produkt
 • Avsedd användning
 • Kabelns klassificering
 • Kontrollsystem

Denna process skal utföras av:

 • Officiell certifieringsinstans
 • Officiellt laboratorium

CE-märkning

CE-märkningen är obligatorisk för alla kablar som omfattas av standarden.

CE-märkningen är beroende av utformningen av en prestandadeklaration (DOP).

Märkning av kablar

Kabeln märks med:

 • CE-märke
 • Klassificering
  • Rökutveckling
  • Brinnande droppar/partiklar
  • Surhetsgrad

Är Scankab redo?

Scankab har redan följt dessa standarder i många år – utan att vi fick någon fördel av det

I Norden är vi föregångare på detta område. Med införandet av CPR kan vi äntligen få chansen att bevisa det!

Kontakt

Marko Hörngren

Marko Hörngren

Sales & Marketing Manager

mh@scankab.se
+46 730-344 606